Startpagina

Startpagina

Grandtour Zuid Afrika

Tsjechië

Trans Midden Amerika

Thailand

Brazilië

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website behoudens voor privé gebruik

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming

 met dank aan:

www.looper.nu
www.klaaslooper.nl/bridgelessen
www.bridgeles-sneek.nl
www.publiciteit.nl